Pazos Pérez

Senior Lecturer

Area of Labour and Social Security Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-209

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 794
alexpazos@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01504 | Administrative law 2

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01411 | Dereito do traballo o da seguridade social

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01102 | Dereito do Traballo e Crise da Empresa
V08M104V01103 | Xestión da Prevención de Riscos Laborais

2nd term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01903 | Community social law

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01217 | Medidas de Solución de Conflitos
V08M104V01218 | Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo
V08M104V01219 | Prácticas Externas

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01204 | Labour and Social Security Practicals

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Dereito Mercantil e do Traballo

Research topics

  • Dereitos fundamentais e liberdades públicas
  • Conciliación da vida familiar e laboral
  • Traballo no mar