Casas de Ron

Associate Lecturer

Area of Labour and Social Security Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-202

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

jipontevedra@mtin.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01701 | Employment Law

2nd term

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01217 | Medidas de Solución de Conflitos
V08M104V01218 | Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01910 | Public employment