IV Congreso Internacional Carlos Fernández Nóvoa. Novas tendencias no dereito da competencia e da propiedade insdustrial e intelectual.

Dirección
Anxo Tato Plaza
Catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo

Julio Costas Comesaña
Catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo

Coordinación
Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero
Catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo

Francisco José Torres Pérez
Profesor Titular de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo

Secretaría
Sara Louredo Casado
Profesora Axudante Doutora de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo

Ana María Aido Vázquez
Investigadora da área de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo

Máis info: programa adxunto e nova do DUVI: https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/congreso-internacional-trae-vigo-debate-propiedade-industrial-intelectual-era-intelixencia