Adxudicación de taquillas 2023/2024

De acordo co Regulamento do centro convócase o proceso de adxudicación de do permiso de utilización do mobiliario da facultade de ciencias xurídicas e do traballo destinado a almacenamento de materiais de docencia.

Entrega de solicitudes: Do 24 de setembro ao 2 de outubro
Lista de admitidos: 9 de outubro
Prazo de reclamacións: Do 10 ao 13 de outubro
Adxudicación definitiva: 18 de outubro

Documentación a entregar:

  • Formulario de asignación de taquillas
  • Fotocopia do DNI
  • Certificación académica na que conste a nota media do expediente

O estudantado con necesidades específicas de apoio, debe aportar documentación acreditativa das mencionadas necesidades.

Podense consultar na páxina web da Facultade os criterios de adxudicación no Regulamento de utilización e adxudicación do material destinado ao almacenamento de material de docencia.

O formulario de solicitude pode obterse no apartado Normativa e Formularios.