Convocatorias de matrícula para o curso 2022/2023

Xa foron publicadas as convocatorias de matrícula para estudos oficiais de grao e posgrao da Universidade de Vigo para o curso académico 2022/2023, ademáis dos calendarios correspondentes.

Máis información