Resolución adxudicación taquillas 2023/2024

ADXUDICACIÓN DE TAQUILLAS PARA O ALMACENAMENTO DE MATERIAL DE DOCENCIA CURSO 2023/2024

TAQUILLA NOME E APELIDOS

1 REQUEJO ALONSO, ALBA
2 CANTOS MEDUIÑA, PAULA
3 CASTRO BAHAMONDE, VERÓNICA
4 PASTOR COLLAZO,YAIZA
6 RIVERA GONZÁLEZ, PAULA

Segundo o artigo nº 5 do regulamento:
l. O destino principal das taquillas é o de facilitar o almacenamento de materiais docentes ou de
apoio á docencia. Tamén se poderá depositar efectos persoais da persoa autorizada.
2.O único elemento de peche permitido é un candado compatible coa pechadura colocada polo
fabricante, polo que non se permiten actuacións para instalar sistemas de peche distintos. O
candado deberá ser de propiedade da persoa usuaria