Pazos Pérez

Profesor/a titular de universidade

Área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
Departamento de Dereito Público Especial

Información de contacto

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Despacho C-209
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 794
alexpazos@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Dereito

V08G081V01504 | Dereito do traballo e da seguridade social

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01411 | Dereito do traballo o da seguridade social

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01102 | Dereito do Traballo e Crise da Empresa
V08M104V01103 | Xestión da Prevención de Riscos Laborais

2º cuadrimestre

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

V08G211V01903 | Dereito social comunitario

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01217 | Medidas de Solución de Conflitos
V08M104V01218 | Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo
V08M104V01219 | Prácticas Externas

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01204 | Práctica Laboral e de Seguridade Social

Investigación

Grupo de investigación

Dereito Mercantil e do Traballo

Liñas de investigación

  • Dereitos fundamentais e liberdades públicas
  • Conciliación da vida familiar e laboral
  • Traballo no mar