Congreso internacional: Desafíos da xustiza penal na era dixital

Dirección
– Esther Pillado González.
Catedrática de Dereito Procesual. Universidade de Vigo.

Coordinación
– Pablo Grande Seara.
Profesor titular de Dereito Procesual. Universidade de Vigo.

Secretaría
– Tomás Farto Piay Profesor
Axudante Doutor de Dereito Procesual. Universidade de Vigo.

Comité científico
– Víctor Moreno Catena. Universidade Carlos III de Madrid.
– David Wexler. Universidade de Puerto Rico.
– Daniel Pulcheiro. Universidade Rexional Integrada do Alto Uruguai e
das Missöes.
– Alberto Amiot. Organización de Estados Americanos.
– Francisco Gorjón. Universidad de Nueva León.

Inscricións

Inscrición gratuíta e comunicacións:
https://docs.google.com/forms/d/1aRZugkdGb9l-
Kh6ITbtILMR7Oih2lG0rKFJqvBk3OX4/edit

Máis información:
pgrande@uvigo.es
tfarto@uvigo.es
blotero@uvigo.es

Programa (no pdf que se achega)