Curso: Igualdade de xénero nas relacións laborais. Plans de igualdade e outras ferramentas

Datos básicos

– Modalidade: presencial (Vigo)
– Lugar de impartición: aula de formación da Dirección Provincial da Tesoureria Xeral da
Seguridade Social. Rúa García Barbón núm. 72, VIGO CP 36201
– Plataforma de teleformación: Moovi da Universidade de Vigo. https://moovi.uvigo.gal/
– Número de horas: 150
– Horario: luns, mércores e venres de 16.00 a 20.00 horas
– Duración: 4 meses
– Datas: de setembro a decembro de 2023
– Prazas: 30
– Preinscrición: do 03/07/2023 ao 04/09/2023
– Matrícula: do 10/07/2023 ao 10/09/2023
– Prezo matrícula: gratuíta
– Correo inscrición: curso.igualdade@uvigo.es

Dirección:
Belén Fernández Docampo
Prof.ª titular de Dereito do Traballo e da Seguridade Social. Universidade de Vigo.
belendocampo@uvigo.es

Coordinación:
Rosa María Rodríguez Martín-Retortillo
Prof.ª contratada Doutora de Dereito do Traballo e da Seguridade Social. Universidade de Vigo.
rosarodriguez@uvigo.es

Programa

Módulo 1. Introdutorio (6 horas)
Módulo 2. Igualdade, emprego e relacións laborais (24 horas)
Módulo 3. Plans de igualdade (42 horas)
Módulo 4. Igualdade retributiva (36 horas)
Módulo 5: Prevención de riscos. Especial referencia ás conductas constitutivas de acoso (24 horas)
Módulo 6. Protección social e igualdade (10 horas)