II Congreso ibérico: Dereito de familia e sucesións. Retos substantivos e procesuais ante unha nova realidade tecnolóxica.

Dereito de familia e sucesións. Retos substantivos e procesuais ante unha nova realidade tecnolóxica
Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

Dirección
-Esther Pillado González
Catedrática de Dereito Procesual. Universidade de Vigo
-Sonia Calaza López
Catedrática de Dereito Procesual. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Coordinación
-Pablo Grande Seara
Profesor Titular de Dereito Procesual. Universidade de Vigo.
Secretaría
-Blanca Otero Otero
Profesora Axudante Doutora de Dereito Procesual. Universidade de Vigo

Inscricións
Inscrición gratuíta e comunicacións:
https://forms.gle/E1yJBWJ1wzzdk8m67
Máis información:blotero@uvigo.es

Máis información e programa: folleto adxunto.