II Congreso internacional da innovación docente: a ensinanza do dereito a debate.

Dirección
– Pablo Fernández Carballo-Calero
Catedrático de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo.

– Rafael Andrés Velázquez Pérez
Profesor Contratado Doutor de Dereito Internacional Privado da Universidade de Vigo.

Coordinación
– Sara Louredo Casado
Profesora Axudante Doutora de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo.

– Ana María Aido Vázquez
Investigadora da área de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo.

Destinatarios
Alumnado da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais e interesados/as en xeral.

Inscripción
A inscrición, gratuíta, poderá realizarse antes do día 18 de outubro na seguinte dirección de correo electrónico: anaaidov@gmail.com