Xornada: Os dereitos das persoas LGTBI nas relacións laborais na Ley 4/2023

Inscricións en idozo@uvigo.es