Composición

PresidentE

 • Francisco José Torres Pérez

Secretario

 • Pablo Riquelme Vázquez

Membros do Equipo Decanal

 • María Belén Fernández Docampo
 • María Antonia Arias Martínez
 • Jose Carlos Orge Miguez
 • Regina Ibáñez Paz

Persoal Docente e Investigador

 • Julio Costas Comesaña
 • Marta García Mosquera
 • Helena Martínez Hens
 • Mª Esther Pillado González
 • Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
 • Carmen Ruiz Hidalgo

Estudantado 1º e 2º ciclo e grao

 • Sandra Mª Martínez Gómez
 • Paloma Acosta Virzí

Estudantado 3º ciclo

 • Daniel Armada Pérez

Persoal de Administración e Servizos

 • Rosa Barreira Barazal

 

Acordos

 

Actas

Quen, de acordo co art. 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

Para consultalas deben remitir previamente un correo electrónico ao enderezo decanatoxuridicas@uvigo.es.