Composición

Membros do Equipo Decanal

 • Francisco José Torres Pérez
 • María Antonia Arias Martínez
 • María Belén Fernández Docampo
 • Jose Carlos Orge Miguez
 • Regina Ibáñez Paz

Persoal Docente e Investigador permanente

 • María Cruz Barreiro Carril
 • María José Bravo Bosch
 • Jaime Cabeza Pereiro
 • María Isabel Cal Bouzada
 • Julio Costas Comesaña
 • Carmen Domínguez Rubira
 • Pablo Fernández Carballo-Calero
 • María Dolores Ferrero Martínez
 • Margarita Fuenteseca Degeneffe
 • María Noemí García Gestoso
 • Marta García Mosquera
 • Pablo Grande Seara
 • Juan Antonio Hernández Corchete
 • Inés Celia Iglesias Canle
 • Baltasar Manzano González
 • Ángel Manuel Mariño de Andrés
 • Rafael Fernández Acevedo
 • Helena Martínez Hens
 • María Teresa Martínez Táboas
 • Luis Miguel Muleiro Parada
 • Lydia Noriega Rodríguez
 • Alexandre Pazos Pérez
 • María Esther Pillado González
 • Ana María Pita Grandal
 • José Ramón Rodríguez Lago
 • Carmen Ruiz Hidalgo
 • Anxo Tato Plaza
 • Patricia Valcárcel Fernández
 • Rafael Andrés Velázquez Pérez
 • Javier de Vicente Remesal

Persoal Docente e Investigador non permanente

 • María Hylma Alcaraz Salgado
 • José Francisco Durán Vázquez
 • Teresa Dolores Estévez Abeleira
 • Tomás Farto Piay
 • Antonio Megías Bas
 • Xosé Manuel Pacho Blanco
 • Rosa María Rodríguez Martín-Retortillo

Estudantado 1º e 2º ciclo e grao

 • Paloma Acosta Virzi
 • Verónica Bahamode Castro
 • Francisco Giralda Riveiro
 • Ana Isabel Giráldez González
 • Manuel Lago Estévez
 • Andrea Laso Villar
 • Sandra María Martínez Gómez
 • Bruno Antonio Ortiz López
 • Andrés Vilas Villamarín
 • Jacobo Augusto Vorkauf Estévez

Estudantado 3º ciclo

 • Daniel Armada Pérez

Persoal de Administración e Servizos

 • Jesus Erias Pérez
 • Alba Victoria Moldes Portela
 • Rosa Barreira Barazal

 

Acordos

2023: 24-II15-III24-III25-V5-VII11-XII
2022: 11-XI20-XII

 

Actas

Quen, de acordo co art. 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, teña a condición de persoa interesada, poderá consultar as actas e os seus anexos na secretaría do decanato.

Para consultalas deben remitir previamente un correo electrónico ao enderezo decanatoxuridicas@uvigo.es.