PhD en Conflitos

Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

Responsable: Esther Pillado González

 Memoria | Páxina web do programa 

 

PhD Mercado

Ordenación Xurídica do Mercado

Responsable: Ana Mª Pita Grandal

 Memoria | Páxina web do programa