Persoal investigador adscrito ao centro

 • Ana María Pita Grandal (Coord.)
 • María del Carmen Ruiz Hidalgo
 • Jaime Aneiros Pereira
 • María José Bravo Bosch
 • Luis Miguel Muleiro Parada
 • Juan Antonio Mosquera Pena
 • María Cruz Barreiro Carril
 • Antonio Villanueva Martínez
 • Mónica García Freiria
 • Soraya Rodríguez Losada
 • Elisabet Barreiro Morales

Persoal investigador externo

Liñas de investigación

A proba no procedemento de xestión; Armonización fiscal na UE; Impostos directos e indirectos; Incentivos fiscais; Leasing e renting; Mercosur; O IVE nas operacións; inmobiliarias; Procedemento de xestión tributaria; Procedemento inspector; Procedemento sancionador; Procedementos concursais da facenda pública; PEMES; Recaudación dos tributos; Rendementos do capital mobiliario; Réxime tributario da empresa familiar; Réxime tributario das operacións de reestructuración empresarial (fusións, escisións, aportacións de ramas de actividade); Réxime tributario das sociedades holding; Réxime tributario das telecomunicacións; Réxime tributario do i+d; Réxime tributario das xuntas de compensación; Supostos de responsabilidade tributaria; Tasación pericial contradictoria; Tratamento tributario e fiscal dos plans de pensións; Tributación medioambiental; Xestión tributaria das comunidades autónomas; Réxime tributario dos portos e zonas francas; Prevención do blanqueo de capitais.

BIDI

Persoal investigador adscrito ao centro

 • Jaime Cabeza Pereiro (Coord.)
 • María Belén Fernández Docampo
 • Nora María Martínez Yañez
 • Francisco José Torres Pérez
 • Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero
 • Emma Rodríguez Rodríguez
 • Rosa María Rodríguez Martín Retortillo
 • Julio Costas Comesaña
 • Miguel Ángel Bouza López
 • Ana Mª Martín Romero
 • Alexandre Pazos Pérez
 • Irene Dozo Mougan
 • Flávio Alexandre Luciano Azevedo

Persoal investigador externo

Liñas de investigación

Instrumentos de protección social privada na xestión de situacións de crise; O traballo no mar: pesca e traballadores vulnerables; Liberdade de circulación de traballadores e mercado de empleo europeo; Principio de igualdade e non discriminación por razón de sexo; Conciliación da vida laboral e familiar.

BIDI

Páxina web

Persoal investigador adscrito ao centro

 • Francisco Javier de Vicente Remesal (Coord.)
 • Marta Elvira García Mosquera

Persoal investigador externo

Liñas de investigación

Dereito penal económico; Delitos societarios; Delitos contra a propiedade intelectual e industrial; Delitos contra os traballadores e ciudadáns estranxeiros; Delitos contra a facenda pública e blanqueo de capitais, estafas, concursos e insolvencias punibles; Criminoloxía e responsabilidade penal de menores; Responsabilidade médica e dos profesionais da sanidade; Delitos de incendio; Delitos contra a administración pública; Prevaricacións administrativas e urbanísticas; Corrupción; Negociacións prohibidas.

BIDI

Persoal investigador adscrito ao centro

 • Persoal investigador adscrito ao centro
 • Esther María Pillado González (Coord.)
 • María Almudena Bergareche Gros (IP)
 • Elena Martínez Hens
 • Xulio Teixeira Rodriguez
 • Ángel Manuel Mariño de Andres
 • María Teresa Martínez Táboas
 • Teresa Dolores Estévez Abeleira
 • Lidia Noriega Rodríguez
 • Blanca Otero Otero
 • Pablo Riquelme Vázquez
 • Tomás Farto Piay
 • Pablo Grande Seara
 • Ángel Aday Jiménez Alemán
 • Tamara Martínez Soto

Persoal investigador externo

Liñas de investigación

Proceso civil; Proceso penal; Resolución alternativa de conflitos; Protección de dereitos fundamentais; Menores desprotexidos e delincuentes; Protección de consumidores; Loita contra a corrupción; Proceso laboral ordinario – Cooperación xudicial civil e penal.

BIDI

 

Outros grupos con persoal investigador no centro

Medea Iuris

Persoal investigador con docencia no centro: Laura Movilla Pateiro, Rafael Andres Velázquez Pérez

BIDI | Páxina web

Agrupación de grupos de investigación de dereito administrativo e filosofía do dereito

Persoal investigador con docencia no centro: Rafael Fernández Acevedo, Patricia Valcárcel Fernández, Jose Manuel Pacho Blanco, María Noemi García Gestoso, Beatriz Gómez Fariñas, María Antonia Arias Martínez

BIDI  | Páxina web

Sistemas xurídicos

Persoal investigador con docencia no centro: Ana Isabel González Fernández, María Beatriz González Moreno

BIDI