Este grao pretende proporcionar unha formación integral e multidisciplinaria no ámbito sociolaboral, para deseñar e implantar estratexias e políticas de recursos humanos e intervención no mercado de traballo, así como participar na comunicación en diversos ámbitos de actuación como o asesoramento laboral, xestión e dirección de persoal etc.

Consulta a ficha do título