As persoas que integran a Comisión de Calidade son elementos craves no desenvolvemento dos programas de calidade do centro. Ademais da súa participación activa nas funcións específicas da comisión, deben ser axentes dinamizadores da xestión da calidade no centro.

Composición

Cargo Nome
Presidente Francisco José Torres Pérez
Secretaria Regina Ibáñez Paz
Coordinadora de Calidade Regina Ibáñez Paz
Coordinación dos títulos María Antonia Arias Martínez (Grao en Dereito)
Belén Fernández Docampo (Grao en Relacións Laborais)
Pablo Grande Seara (Máster en Avogacía e Procuradoría)
María Teresa Estévez Abeleira (Máster en Menores)
Alexandre Pazos Pérez (Máster en Dirección e Xestión Laboral)
Coordinador de Normalización Lingüística Xosé Manuel Pacho Blanco
Coordinador de igualdade Marta García Mosquera
Persoal de Administración e Servizos Rosa Barreira Barazal
Rep. do estudantado de grao Paloma Acosta Virzí
Rep. do estudantado de 2º ou 3º ciclo Daniel Armada Pérez
Rep. do estudantado egresado Elena Castro Surís
Rep. da sociedade Raul E. Gómez Villaverde

 

Acordos