CURSOS 2017-2021

 Plan de melloras do centro
 Plan de melloras do Grao en Dereito
 Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
 Plan de melloras do Máster en Avogacía
 Plan de melloras do Máster en Menores en situación de desprotección e conflicto social
 Plan de melloras do Máster en Xestión e Dirección Laboral

CURSO 2016-2017

 Plan de melloras do centro
 Plan de melloras do Máster en Avogacía

CURSO 2015-2016

 Plan de melloras do centro
 Plan de melloras do Grao en Dereito
 Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
 Plan de melloras do Máster en Avogacía
 Plan de melloras do Máster en Dereito de Empresa
 Plan de melloras do Máster en Menores en situación de desprotección e conflicto social
 Plan de melloras do Máster en Xestión e Dirección Laboral

CURSO 2014-2015

 Plan de melloras do centro
 Plan de melloras do Grao en Dereito
 Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
 Plan de melloras do Máster en Avogacía
 Plan de melloras do Máster en Dereito de Empresa
 Plan de melloras do Máster en Menores en situación de desprotección e conflicto social
 Plan de melloras do Máster en Xestión e Dirección Laboral

CURSO 2012-2013

 Plan de melloras do Grao en Dereito
 Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
 Plan de melloras do Máster en Avogacía
 Plan de melloras do Máster en Menores en situación de desprotección e conflicto social

CURSO 2011-2012

 Plan de melloras do centro
 Plan de melloras do Grao en Dereito
 Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
 Plan de melloras do Máster en Menores en situación de desprotección e conflicto social

CURSO 2010-2011

 Plan de melloras do centro
 Plan de melloras do Grao en Dereito
 Plan de melloras do Grao en Relacións Laborais
 Plan de melloras do Máster en Menores en situación de desprotección e conflicto social